Premios Xantar 2021

Obxectivos

No marco da 22ª edición de Xantar e con motivo da concesión por oitavo ano da consideración de “Feira Comercial Internacional”, convócanse os Premios Xantar 2021, que xorden co obxectivo de recoñecer iniciativas profesionais e empresariais que teñan destacado por poñer en valor os sectores da gastronomía e/ou o turismo; sectores que xogan un papel de destacada importancia no desenvolvemento socioeconómico da nosa sociedade.

Os presentes premios subténtanse sobre a base da innovación, e a finalidade última baséase en recoñecer publicamente o labor que os profesionais e empresas veñen realizando a través da súa actividade no sector da hostalería e do turismo co obxectivo de mellorar a súa competitividade no mercado global.

Dentro destes premios recoñécense catro categorías diferenciadas:

  • Premio ó Mellor Stand Restaurante.
  • Premio ó Mellor Stand de Alimentación.
  • Premio á Mellor Acción Promocional en materia de turismo.
  • Premio á Mellor Actividade relacionada coa saúde e o Medio Ambiente.

Requisitos

Para optar aos mencionados premios, recoñécense dous supostos diferenciados::

  • En relación as categorías de Mellor Stand Restaurante e Mellor Stand de Alimentación, poderán concorrer a estes premios as empresas e profesionais que estean representados en Xantar 2021 expoñendo os sus produtos/servizos dentro da área expositiva do salón.
  • En relación as categorías de Mellor Acción Promocional e Mellor Actividad, poderán concorrer aos presentes premios as empresas e profesionais que participen en Xantar 2021, ben como expositores, patrocinadores ou como entidades colaboradoras.

Selección de Candidaturas

A organización de Xantar, Salón Internacional de Turismo Gastronómico, será a encargada de seleccionar e propor as candidaturas que optarán aos premios en cadansúa categoría.

Garantízase a concorrencia dun mínimo de tres candidaturas en candansúa categorías para o efectivo desenvolvemento de cada premio.

Condicións

Xurado

O xurado dos premios será quen adopte a decisión final da candidatura premiada en cada unha das categorías e estará formado por diversos membros do Comité Asesor de Xantar, así coma por representantes das entidades que conforman o Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

Todos os membros do xurado teñen voz e voto, agás o secretario/a (que será o/a da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense).

O xurado ten dereito a deixar deserto algún premio, se estimase insuficiente o nivel das candidaturas propostas.

En calquera caso, non procede recurso nin apelación contra a decisión do xurado.

Calendario

Proposta e valoración de candidaturas: Do 3 ó 7 de febreiro de 2021 (durante a celebración do Salón).

Premios

Os galardonados recibirán un diploma e unha figura conmemorativa deseñada en exclusiva para estes Premios que simboliza o recoñecemento por parte de Xantar, Salón Internacional de Turismo Gastronómico, do seu labor profesional desenvuelto no marco do salón. Estes premios adoitan seren entregados durante o acto central do sábado de Xantar, isto é, o día 6 de febreiro de 2021.

Criterios de avaliación

En cada unha das categorías, o xurado terá en conta os seguintes aspectos relacionados coas diferentes candidaturas: 

Premio ó Mellor Stand Restaurante

1- Equipamento, decoración e acondicionamento do stand.

2- Calidade, presentación e aceptación do menú/s ofrecido/s.

3- Servizo ofrecido ó cliente.

 

Premio ó Mellor Stand de Alimentación

1- Esforzo creativo para a consecución dunha montaxe atractiva para a exposición.

2- Características e presentación do produto.

3- Degustacións, catas e demais accións desenvolvidas no stand.

 

Premio á Mellor Acción Promocional en materia de turismo

1- Innovación, impacto e repercusión da campaña presentada.

2- Grao de implicación da iniciativa no Salón Internacional de Turismo Gastronómico.

3- Actuacións e actividades complementarias organizadas no marco da feira.

 

Premio á Mellor Actividade relacionada coa saúde e o Medio Ambiente.

1- Innovación e diferenciación da proposta presentada.

2- Contribución á posta en valor do XVI Encontro Internacional sobre Gastronomía Saudable e Sustentable.

3- Grao de interese e implicación por parte do público e dos medios de comunicación na actividade.

 

Nas catro categorías valorarase a proxección e trascendencia internacional, se existise, como un elemento positivo.

Premios Xantar 2021

Premio ó Mellor Stand Restaurante: Condado-Paradanta.

Premio ó Mellor Stand de Alimentación: Consellería do Mar.

Premio á Mellor Acción Promocional en materia de turismo: Diputación Provincial de A Coruña.

Premio á Mellor Actividade relacionada cá saúde e o Medio Ambente: Ecourense.

¿Estás interesad@ en participar en Xantar?

Ponte en contacto con nos para asesorarte na mellor maneira.

Xantar é a única Feira Internacional de Turismo Gastronómico. Cunha traxectoria de 20 años poñendo en valor os productos agroalimentarios de calidade, a elaboración e o servizo profesional, converteuse nun referente para os destinos enogastronómicos máis punteiros, tanto de España como de Portugal.

Séguenos

+34 988 36 60 30

info@xantar.org